Gyermeke fejlődésében hiányosságokat tapasztal, és szeretne megoldást találni? Iskolaérettségi vizsgálatra van szükség, amihez megfelelő szakembert keres? Szülőként arra törekszik, hogy megszűnjenek gyermeke tanulási nehézségei és magatartászavarai? Párkapcsolati vagy munkahelyi problémái vannak, és tanácsra van szüksége? Kérje olyan life coach segítségét, aki fejlesztőpedagógusként sokat tud tenni a kicsi fejlődése érdekében, és foglalkozik a felnőtt emberek problémáival is!

A szülők 3 éves korú gyermekük számára általában óvodát választanak. Az intézményben dolgozó óvónők az életkori sajátosságoknak megfelelően foglalkoznak a gyermekekkel, és játékos formában fejlesztik a képességeiket. Előfordulhat, hogy az óvónő vagy a szülők hiányosságokat észlelnek a gyermek fejlődését illetően, ezért szakemberhez fordulnak. Ahhoz, hogy a kisgyermek később kezdje meg az iskolai tanulmányait, iskolaérettségi vizsgálatra van szükség, ami javaslatot tesz a beiskolázásról. Ezt a vizsgálatot szakember végzi el, aki megfigyeli a gyermek beszédét, feladatértését, viselkedését, és sok más jellemzőt.

life coach trénerként az emberek magánéleti problémáival foglalkozik, és segít a különböző gondokra megoldást találni. Ha óvodás vagy iskolás korú gyermekénél tapasztal beszéddel, vagy olvasással kapcsolatos zavarokat, akkor érdemes olyan life coachot keresni, aki támogatást nyújt DISZLEXIA esetén is. Ez a szakember támogatja a szülőket a gyermekükkel való törődésben, és javaslatot tesz a különböző fejlesztő hatású foglalkozásokra. Ha a gyermek DISZGRÁFIÁVAL küzd, a fejlesztő pedagógus végzettséggel rendelkező life coach útmutatásai alapján leküzdheti ezt a problémát. Előfordulhat, hogy 8-9 éves korra sem alakul ki a dominancia, ami további akadályokat jelenthet a gyermek fejlődésében. Ha a keresztdominancia miatt az egyszerű feladatokat is nagyon lassan oldja meg gyermeke, akkor célszerű mindenképp szakemberhez fordulni. Az ADHD napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, de a figyelemhiány, hiperaktivitási zavar esetén is tud life coachtól tanácsot kérni. A sajátos nevelési igényű gyerekek – SNI – különleges bánásmódot igényelnek, mivel valamilyen fogyatékossággal rendelkeznek. A life coach szép eredményeket ér el a beilleszkedési, a tanulási nehézségekkel küzdő – BTMN – gyermekek esetén is. A számolási zavar elrejtve maradhat középiskolás korig, aminek a megoldása nagyon fontos, mivel ez komoly gondokhoz vezethet a későbbiekben. Ajánlott DISZKALKULIA miatt is szakemberhez fordulni, life coachot keresni, akinek a szakértelme kiterjed erre a területre. A gyermekek fejlődésével kapcsolatban tanácsos figyelmet fordítani a szerialitásra, a szövegértésre egyaránt, amelyek alapvetően fontosak a tanuláshoz, és a különböző tevékenységek elvégzéséhez.

life coach ellátja Önt életvezetési tanácsokkal, és segít a gondok okaira rávilágítani. A megfelelő tapasztalattal és végzettséggel rendelkező life coach munkája gyermekének fejlődését tekintve óriási segítséget jelenthet. Informálódjon Szántóné Szabó Edit life coach módszereiről a www.editcoach.hu internetes oldalon, és hívja bizalommal telefonon a 06-70-4164138-as számon!